Dragfjäder och Tryckfjäder i Stål

Dragfjäder och Tryckfjäder i Stål

dragfjäderFjädrar tillverkade i stål kan användas inom flera områden. Flera av de mest användbara innefattar dragfjädrar och tryckfjädrar.

En tryckfjäder kan användas som en komponent inom motorkonstruktion. Det är viktigt att komma ihåg att tryckfjädern är en precisionskomponent som måste vara rätt tillverkad för att vara effektiv. I en motor kan en tryckfjäder vara för mjuk, vilket resulterar i att det inte sker någon nämnvärd acceleration. I motsatta fall, vilket innebär en för hårt spänd tryckfjäder, ger konsekvensen av att motoreffekten tappas. Tryckfjäderns uppgift är att se till att det är rätt tryck på drivpaketet, för att motverka slirande på drivremmen.

För de företag som arbetar med prototyptillverkning används i många fall dragfjäder som en viktig komponent. Denna fjädertyp används oftast inom fjädrings- och upphängningsanordningar för olika typer av fordon. Vid tillverkning av dragfjädrar är det också fördelaktigt att komma ihåg att den måste tillverkas med precision för att få exakt rätt spänning. En av de vanligaste metoderna för att få rätt spänning är att kulbomba ytan. Inom experiment och underhållsarbete kan det vara lämpligt att beställa hem ett antal, men också vid olika typer av utveckling.

I samband med tillverkning av stålfjädrar behövs kontroll av ett antal olika variabler. Dessa är kraften mätt i Newton samt olika dimensioner.

Förutom dessa typer av fjädrar finns det också bladfjädrar. Dessa används oftast på exempelvis traktorer och andra tyngre fordon. För annan fjädring går det att använda tallriksfjädrar, vilka i regel är koniska till formen och staplas ovanpå varandra för att ge tillräckligt hög fjädrande effekt. Dessa används ofta till tyngre fjädringsarbeten.

Vridfjädern är också populär inom den mekaniska fjädringstekniken.